Prijava


Prijave na tečaje masaž: 

 
 
 

Vaše mnenje


Zaupajte nam svoje mnenje in delite z nami svoje izkušnje.

Deli mnenje

 
 
 

Pogoji poslovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

Na tečaj se lahko prijavi vsaka polnoletna oseba. Mladoletne osebe se lahko udeležijo tečaja, s soglasjem staršev ali skrbnikov.

S prijavo na tečaj udeleženec tečaja dovoljuje, da njegove osebne podatke uporabljamo za namene:
-       priprave in izvedbe izobraževanj,
-       obveščanja o novih vrstah in terminih izobraževanja,
-       obveščanja o novih akcijah in
-       vodenja registra maserjev šole in izdajanja certifikatov.

Vital masaže d.o.o obvešča in komunicira s tečajniki preko pošte, e-pošte in telefona.
Zaradi zagotavljanja verodostojnosti se lahko telefonski pogovori snemajo.

Če tečajnik ne želi biti več prejemati novic o dejavnostih šole, nas mora o tem, po mailu, obvestiti.

Med tečajem naredimo kakšno fotografijo za objavo na spletni in Facebook strani.
Tečajnik ima pravico zavrniti objavo slik na katerih je viden.

Nekatere slike izdelkov, objavljene na spletni strani, so simbolične.

 

 

PRIJAVA NA TEČAJ

Na tečaj se lahko oseba prijavi:
-       preko spletnega obrazca na uradni spletni strani VITAL masaže d.o.o,
-       preko elektronske pošte info@vit.si,
-       po telefonu 080 23 25,
-       osebno na sedežu podjetja na Tržaški 132 v Ljubljani.

Število udeležencev na tečaju je omejeno. Mesto na tečaju si zagotovite s plačilom vpisnine, ki jo morate poravnati pred začetkom tečaja. Višina vpisnine je odvisna od vrste tečaja. Vpisnina za večino tečajev znaša 50€, razen za tečaje:
-       refleksoterapije znaša 200€,
-       masaže nosečnic znaša 140€,
-       medicinsko pedikuro znaša 200€.

S plačilom vpisnine tečajnik sprejme pogoje poslovanja in se strinja s plačilnimi pogoji.
Vplačan znesek vpisnine se odšteje od cene tečajnine.

 

 

ODPOVED TEČAJA

V primeru nezadostnega števila kandidatov, bolezni predavatelja ali višje sile si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja oz. spremembe terminov tečajev. V primeru odpovedi tečaja z naše strani, tečajniku vrnemo vplačani znesek ali uredimo nov termin ali ponudimo obisk drugega tečaja.

Ker je število udeležencev omejeno, upoštevamo prijavo na tečaj, ko vplačate tečajnino ali vsaj prijavnino.

Število udeležencev na posameznem tečaju je omejeno. V primeru zapolnitve mest si pridržujemo pravico, da kandidatu/tečajniku zavrnemo udeležbo na tečaju. Prednost za udeležbo na tečaju imajo tisti, ki so prej vplačali tečajnino oziroma vsaj prijavnino.

 

 

V PRIMERU NEUDELEŽBE NA TEČAJU

Če se kandidat iz osebnih razlogov ne more udeležiti tečaja nas mora o tem obvestiti vsaj 2 dni pred tečajem.
V primeru neudeležbe kandidata iz osebnih razlogov, že vplačanih zneskov vpisnine ali tečajnine, ne vračamo. Kandidatom pa omogočamo, da vplačane zneske koristijo za obisk kateregakoli drugega termina na katerikoli lokaciji, kjer tečaje izvajamo. Ta ugodnost zapade v dveh letih od plačila. Vplačani zneski so prenosljivi med tečaji, ne morete pa ga koristiti za nakup izdelkov.
V kolikor, zaradi osebnih razlogov, kandidat v dveh letih ne more izkoristiti omenjene možnosti, vplačani znesek zapade. Po predhodnem dogovoru lahko podaljšamo rok ugodnosti, vendar nas mora kandidat o tehtnih razlogih neudeležbe pisno obvestiti. Vital masaže d.o.o. si pridržuje pravico do ugotavljanja tehtnosti razlogov za neudeležbo.

 

 

HIŠNI RED NA TEČAJU 

-       Udeležba na tečaju je na lastno odgovornost,
-       o morebitnih zdravstvenih in drugih težavah je tečajnik dolžan pred tečajem obvestiti organizatorja,
-       pred tečajem in med tečajem ni dovoljeno uživanje alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi,
-       tečaj je namenjen psihofizično zdravim osebam,
-       organizator tečaja ima pravico odstraniti udeleženca s tečaja v primeru neprimernega vedenja, kršenja pravil Hišnega reda, ali v drugih primerih, kadar bi s svojim vedenjem lahko škodoval sebi ali drugim udeležencem. V takšnih primerih se šteje, kot da je na tečaj pristopil in ni upravičen do povračila vplačnine,
-       z izposojeno opremo mora udeleženec ravnati skrbno, udeleženec krije stroške popravil morebitne poškodbe opreme,
-       organizator tečaja si pridržuje pravico do fotografiranja tečajnikov in prostora. Fotografije objavljamo na Vitalovi spletni in Facebook strani, vsak posameznik ima pravico zavrniti objavo slik na katerih je viden,
-       posredovani osebni podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  POPUSTI OZ. UGODNOSTI

Ponoven obisk opravljenega tečaja (obnovitveni tečaj)
Našim tečajnikom (ne glede na datum ali lokacijo zaključenega tečaja) omogočamo, da se enakega tečaja ponovno udeležijo BREZPLAČNO in tako utrdijo pridobljeno znanje. Pogoj je prijava na termin vsaj 7 dni pred začetkom tečaja preko elektronske pošte: info.vitalmasaze@gmail.com.

Brezplačne vaje in izmenjava izkušenj
Udeležencem naših tečajev (osebam, ki so pri nas v postopku izobraževanja ali pa so tečaj že opravili) nudimo prostor in pripomočke (masažna miza, masažno olje ...) vsako sredo na sedežu podjetja (Tržaška cesta 132, Ljubljana). Tečajniki se morajo prijaviti vsaj 1 dan (najpozneje torek do 9 h zjutraj) pred želenim terminom preko elektronske pošte: info.vitalmasaze@gmail.com. Vaje so namenjene le našim tečajnikom in ne zunanjim osebam (velja tudi za modele).

Opomba: vaje so samostojne in niso vodene. Namenjene so izključno našim tečajnikom in ne zunanjim osebam (velja tudi za modele).
Obnovitveni tečaji pa so vodeni, pridružite se ostalim udeležencem in sledite programu

Akcije, popusti in ugodnosti se medseboj ne seštevajo.

 

 

NAGRADNE IGRE IN DARILNI BONI

Popusti, nagrade, boni in druge ugodnosti se medseboj ne seštevajo.

Vitalov bon prejmejo tečajniki na tečaju, ki se ga udeležijo. Veljavnost bona v vrednosti 50€ je 2 leti od zaključenega tečaja. V kolikor tečajnik po tem roku bona ni mogel izkoristiti ta ugodnost propade. Bon ni prenosljiv na drugo osebo.
Vitalov bon velja le za navedene tečaje in ni prenosljiv na druge vrste tečajev.
 

Darilni bon. Veljavnost darilnih bonov je 2 leti od dneva nakupa. V kolikor oseba ne more koristiti darilnega bona do preteka roka, se lahko pisno dogovori za podaljšanje roka za koriščenje darilnega bona vendar ne za več kot 6 mesecev.

 

 

NAGRADNE IGRE - PRAVILA OZ. POGOJI

1.   Splošno
V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci). Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

2. Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z objavo komentarja (odgovor na vprašanje, ki ga zastavi organizator). V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki komentirajo tekom trajanja nagradne igre.

3. Nagrade
Ker je nagrada v vrednosti, ki je nižje od 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Nagrajenci nagrade ne morejo prenesti na tretjo osebo.

4. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu
Žreb bo opravljen tako, da se izmed komentarjev, objavljenih pod objavo nagradne igre, naključno izžreba uporabnike, ki izpolnjujejo zahteve 2. člena.
Ob zaključku nagradne igre bodo nagrajenci objavljeni na Facebook in spletni strani (aktualno). Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Organizator pregleda vse objavljene komentarje in zadržuje pravico diskvalifikacije sodelujočega, če:

-       sodelujoči prekrši pravila;
-       sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 72 ur ali odda napačne podatke ali če zaradi drugega razloga ni mogoče stopiti v kontakt z njim;
-       je njegov komentar žaljiv ali vulgaren, omenja znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovensko zakonodajo.

5. Prevzem nagrade
Rok za osebni prevzem nagrad je 6 mesecev po objavi.
V primeru da, zaradi utemeljenih razlogov, koristnik ne more pravočasno prevzeti nagrade, nas lahko o tem pisno obvesti, da bi rok podaljšali do datuma, vendar ne več kot za 3 mesece.

6. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-       (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook;
-       vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook;
-       kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
-       kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

7. Varovanje osebnih podatkov
Varnost osebnih podatkov je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi le za potrebe te nagradne igre.

8. Ostale določbe
Organizator ne odgovarja za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani, kjer so navedena pravila nagradne igre.
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 


NAKUP IZDELKOV

Nakup izdelkov je možen z naročilom preko spletnega obrazca ali na telefonsko številko 080 23 25.
Za naročene izdelke do zneska 15€ je možen le osebni prevzem v naših prostorih ob predhodi najavi na 080 23 25 ali na info@vit.si.
Izdelke v vrednosti, višji od 15€ lahko pošljemo po pošti, plača se tudi poštnina po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
Plakatov ne pošiljamo po pošti, razen v primeru naročila večje količine (10 plakatov).

Garancija za masažne mize traja 2 leti. Reklamacije za nove masažne mize, kupljene pri Vital d.o.o rešuje podjetje Silverstore. Masažno mizo, ki ste jo kupili pri nas in za katero še velja čas garancije, lahko prinesete na sedež našega podjetja (Tržaška 132). V tem času vam priskrbimo nadomestno masažno mizo.

 

CENE SO SPREMENLJIVE

Pridržujemo si pravico do spremebe cen, brez predhodnega obvestila (velja za tečaje, storitve in izdelke).


Sodelujemo z/s:

Eleganca, dejavnost za posti čas, d.o.o.
Vital masaže, Brigita Vukadinov s.p.
Terapos, Andrej Possible s.p.
Plesno društvo Alma Eslovena
Vital N&N, Nejc Novak s.p.

 
 
 

Zakaj izbrati nas?

VEČ

 

 • Veliko brezplačnih ugodnosti za tečajnike
   

  Veliko brezplačnih ugodnosti za tečajnike

   
 • Ugodne cene tečajev
   

  Ugodne cene tečajev

   
 • Smo usposobljeni svetovalci / kompetentni predavatelji
   

  Smo usposobljeni svetovalci / kompetentni predavatelji

   
 • Kandidatom ponujamo različne zaposlitvene možnosti
   

  Kandidatom ponujamo različne zaposlitvene možnosti

   
 • Vse informacije in gradivo tečajev na enem mestu
   

  Vse informacije in gradivo tečajev na enem mestu

   
 • Izmenjava izkušenj in utrjevanje pridobljenega znanja
   

  Izmenjava izkušenj in utrjevanje pridobljenega znanja

   
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.